Nagrzewnice gazowe na LPG

Wariantem nagrzewnic gazowych przy braku dostępu do gazu ziemnego są nagrzewnice na gaz LPG. Tych wyżej wymienionych funkcjonowanie jest podobne. Wypalanie powietrza następuje w otwartej komorze spalania poprzez mieszanie się gazu, powietrza oraz spalin. Powstaje ciepło, które przy użyciu wentylatorów wydostaje się do pomieszczenia, powodując jego ogrzanie.

Należą do maszyn wydajnych pod względem cieplnym , a ponadto ekonomicznych. ściśle w zależności od posiadanej mocy działają przez przyłączenie do jednej butli propan-butan albo większej liczby, powiązanych szeregowo. Po prawdzie przy używaniu każdego typu nagrzewnic gazowych, niezbędna jest dobra wentylacja obiektu, szczególnie w lokalach, w jakich odnajdują się ludzie. Z takiego wynika, iż najkorzystniej nadają się one do magazynów albo hangarów.

W przeciwieństwie do nagrzewnic na gaz ziemny, w jakich jest stały dopływ gazu, przy korzystaniu z ich na gaz LPG należy osobiście zagwarantować stały zapas w formie wyspecjalizowanych butli. Co nierzadko jest kłopotliwe, kłopot intensyfikuje jeszcze wygospodarowanie stosownej przestrzeni, również na butle, jak i urządzenie, które jest przenośne.

Zagwarantowanie wentylacji w lokalach, w których działają nagrzewnice gazowe wymagane jest także w rezultacie skraplania się wody, jako towaru ubocznego, powstałego ze spalania gazu, z powietrzem i spalinami. Wynikiem gromadzenia się wody, czyli zwiększonej wilgotności powietrza jest powstanie pleśni i grzybów.

Published by